2018-02-23

Dane teleadresowe

BUDYNEK GŁÓWNY
ul. Paderewskiego 1
 
 
DYREKCJA
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1
PIĘTRO III
tel. (058) 719-27-02 [wew. 21]
E-mail:  mbp@mbpstarogard.pl
 
ADMINISTRACJA
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1
PIĘTRO III
tel. (058) 719-27-02 [wew. 20]
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
 
CZYTELNIA POPULARNONAUKOWA
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1
PIĘTRO II
tel. (058) 719-27-02 [wew. 27]
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę miesiąca w godz. 8:00 - 15:00
- w pierwszą środę miesiąca Czytelnia NIECZYNNA!
 
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1
PARTER
tel. (058) 719-27-02 [wew. 29]
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę miesiąca w godz. 8:00 - 15:00
- w pierwszą środę miesiąca Wypożyczalnia NIECZYNNA!
 
WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1
PIĘTRO I
tel. (058) 719-27-02 [wew. 28]
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę miesiąca w godz. 8:00 - 15:00
- w pierwszą środę miesiąca Wypożyczalnia i Czytelnia NIECZYNNA!
 
INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 1
PIĘTRO III
tel. (058) 719-27-02[wew. 25]
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę miesiąca w godz. 8:00 - 15:00
- w pierwszą środę miesiąca Informacja NIECZYNNA!
 
 
 
FILIA Nr 1
Al. Wojska Polskiego 30
83-200 Starogard Gdański
al. Wojska Polskiego 30
tel. (058) 562-46-48
- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
- w soboty w każdą pierwszą środę miesiąca Filia NIECZYNNA!
 
 
FILIA Nr 2
Ul. W. Reymonta 1
83-200 Starogard Gdański
ul. W. Reymonta 1
tel. (058) 562-89-94
e-mail: filia2@mbpstarogard.pl- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 17:00
- w soboty oraz każdą pierwszą środę miesiąca Filia NIECZYNNA
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się